media

media
ניהול פרוייקטים

כמיל מהנדסים מתמחה בביצוע פרויקטים לבנייה. החברה הינה חברה קבלנית הרשומה ברשם הקבלנים ובעלת סיווג 100 ג' 2 לבנייה ו-200 ג' 1 לפיתוח. לחברת כמיל מהנדסים ניסיון עשיר בביצוע פרויקטים לבנייה לרבות בתי מגורים, בתי מסחר, מפעלים, תעשייה, מבנים לוגיסטיים, מבני ציבור, תשתיות, מבנים רב תכליתיים, תוספות בנייה, בנייה רוויה ועוד. על לקוחותינו בתחום הביצוע הקבלני והניהול נמנים לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים וגופים ציבוריים.

פרויקט הבנייה בחברת כמיל מהנדסים נעשה תחת ניהול ופיקוח מלא. לרבות מנהלי עבודה מוסמכים המצויים בשטח ומנהל פרויקט המלווה את התהליך מתחילתו ועד סופו. כל זאת תוך כדי ניהול דיאלוג הדוק עם גורמי המקצוע הנוספים בפרויקט וכמובן שעם הלקוח ו/או מי מטעמו.

כמיל מהנדסים מבצעת הן פרויקטים לבנייה על בסיס תכנון אדריכלי ו/או תכנון הנדסי שנעשה על ידי החברה (במסגרת One Stop Shop), והן פרויקטים לביצוע המבוססים על תכנונים חיצוניים.

העבודה הינה בסטנדרטים בלתי מתפשרים ותוך עמידה דווקנית על מסגרות תקציב ולוחות זמנים. השירות ללקוח ניתן בזמינות מרבית, כאשר מנהל החברה מצוי בשטח ומעורב בכל פרויקט באופן אישי. כמיל מהנדסים שמה דגש רב על איכות הביצוע, על לוחות הזמנים ועל רמת גמר סופית משביעת רצון.