media

media
קונסטרוקציה / תכנון הנדסי

כמיל מהנדסים בע"מ מתמחה בתכנון הנדסי לבנייה ותכנון קונסטרוקציה. החברה הינה בעלת ניסיון של כ-15 שנה בהנדסה אזרחית ופועלת בפרויקטים רבים ומורכבים. אנו מסייעים ללקוח לקבל תוכנית קונסטרוקציה העומדת בכל התקנים והרישויים, ומתמחים הן בתכנון מבני בטון והן בתכנון מבני פלדה.

התכנון ההנדסי בחברת "כמיל מהנדסים" נעשה תמיד תוך כדי יצירת סינרגיה בין התכנון האדריכלי לבין עבודות הבנייה בשטח. החברה יודעת לבצע התאמות ולבדוק חלופות מתאימות במידת הצורך, ומקפידה על תכנון קונסטרוקציה לפי גבולות גזרה של תקציב ולוחות זמנים. כל זאת תוך דגש רב על יצירת תוצאה אופטימאלית ששואפת לאזן היטב בין תכנון מעולה להיבטים כלכליים.

הצוות המקצועי שלנו הינו בעל מומחיות רבה וארוכת שנים בתכנון קונסטרוקציות למבנים מסוגים שונים לרבות מבנים נמוכים, בנייה רוויה, מבנים גבוהים, מבנים רב תכליתיים, מבני מסחר, מפעלים, תוספות בנייה, מבני ציבור, תשתיות ועוד.

מחלקת התכנון ההנדסי של החברה הינה אחת מתוך שלוש מחלקות הפועלות ב"כמיל מהנדסים" – לצד מחלקת אדריכלות ומחלקת ביצוע קבלני. בפרויקטים המבוצעים על ידי החברה מתחילתם ועד סופם, מחלקת התכנון ההנדסי עובדת בשיתוף הדוק עם מחלקת האדריכלות ומחלקת הביצוע. בפרויקטים בהם החברה איננה מספקת את הפתרון האדריכלי ו/או הביצוע, מחלקת התכנון ההנדסי מבצעת עבודתה תוך קיום דיאלוג עם גופי המקצוע האחרים. כל זאת בכדי לשמור על טובתו של הלקוח ולספק שירות מקצועי ואיכותי.

התכנון משלב מפרטים, עריכת כתבי כמויות, הערכות תקציב, ייעוץ הנדסי עבור מבנים קיימים, פיקוח עליון ושימוש בתוכנות ההנדסה המתקדמות ביותר.